የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሌየም አክሲዮን ማህበር የባለአክሲዮኖች 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ

 

የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየም አ.ማ. የባለአክሲዮኖች 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ህዳር 6 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ 7፡30 ሰዓት ጀምሮ በጌትፋም ሆቴል ይካሄዳል፡፡

ስለሆነም የአክሲዮን ማህበሩ ባለአክሲዮኖች በአካል ወይም በሕጋዊ ተወካዮቻችሁ አማካኝነት በተጠቀሰው ቀን፣ ቦታና ሰዓት በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የዲሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት

ጥሪውን ያቀርባል፡፡

 አጀንዳ

  • 1.  አዳዲስ ባለአክሲዮኖችን መቀበል፣ የተደረጉ የአክሲዮን ግዢ እና ዝውውሮችን እንዲሁም በውርስ የተላለñ አክሲዮኖችን ማሣወቅ፣
  • 2.  የ2017/18 በጀት ዓመት የዳይሬክተሮች ቦርድን የስራ ክንውን ሪፖርት ማዳመጥ፣
  • 3.  የ2017/18 በጀት ዓመት የውጭ ኦዲተሮችን ሪፖርት ማዳመጥ፣
  • 4.  ከላይ በተራ ቁጥር 2 እና 3 በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን፣
  • 5.  በዘመኑ የተጣራ ትርፍ አደላደል እና አከፋፈል ላይ ተወያይቶ መወሰን፣
  • 6.  የ2018/19 በጀት ዓመት የውጪ ኦዲተሮችን መምረጥና ክፍያቸውን መወሰን፣
  • 7.  የዳይሬክተሮች ቦርድ ወርሃዊ የትራንስፖርት አበልን መወሰን፣
  • 8.  የጉባኤውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ፣

ማሣሰቢያ

1.   በጉባዔው ላይ ለመገኘት የማይችሉ ከሆነ ሌላ ሰው መወከል የሚችሉ ሲሆን ውክልናውም፡-

ሀ. ከሰነዶች ምዝገባ እና ማረጋገጫ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ወይንም

. ጉባዔው ከመደረጉ ሦስት /3/ ቀን በፊት ባለአክሲዮኑ ራሣቸው በአካል ቀርበው ከማኀበሩ የውስጥ ኦዲተር ፊት በመፈረም በሰነድ የተረጋገጠ ውክልና በመስጠት መሆን ይኖርበታል፡፡

2.   ውክልና ለመስጠትም ሆነ በጉባዔው ለመሣተፍ የሚመጡ ሁሉም ባለአክሲዮኖች ማንነታቸውን የሚገልጽ የታደሰ መታወቂያ ወይም መንጃ ፈቃድ ወይንም ፓስፖርት መያዝ ይኖርባቸዋል፡፡

 

የተባበሩት ብሔራዊ ፔትሮሊየም አ.ማ
  የዲሬክተሮች ቦርድ